Onze programma’s voor middelbare scholen

Het programma Expedition Next Level bieden we niet alleen aan op open inschrijving, voor leerlingen van verschillende scholen, maar ook voor groepen leerlingen die u als school zelf samenstelt (onderaan deze pagina meer daarover).

Daarnaast biedt Teens on Fire nóg twee programma’s die inmiddels hun waarde hebben bewezen in de praktijk:

  • Your Up
  • All Up

Veel leerlingen van middelbare scholen in de provincie Utrecht hebben al kunnen profiteren van de deskundige, ervaringsgerichte aanpak van deze programma’s. Bovendien kunnen we beide programma’s op maat aanpassen aan de eventuele wensen van uw school.

Your Up

Your Up is een programma speciaal voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen in het onderwijssysteem: leerlingen die minder gemotiveerd lijken voor school, die regelmatig afwezig zijn, eruit worden gestuurd, die last hebben van stress, gebrek aan concentratie of internaliserende problemen of van wie de resultaten gewoon tegenvallen. De aanleiding hiervoor verschilt per leerling, daarom is er in het Your Up programma expliciet aandacht voor ieders persoonlijke, achterliggende belemmeringen, maar ook voor de unieke drijfveren en talenten van elke leerling.

Het programma beslaat de periode van een trimester van de school. Eén dag per week zal een kleine groep leerlingen uit het reguliere rooster worden gehaald. Die dag worden de leerlingen begeleid door Gerjan en Dennis, en zal aansluitend de mogelijkheid worden geboden om met ondersteuning van een huiswerkinstituut de gemiste stof in te halen (bijvoorbeeld het 7e en 8e uur). Gerjan en Dennis zullen op deze dagen de nodige motivatie, energie, vaardigheden en support aanwakkeren om (weer) succesvol te kunnen zijn op school en om eruit te halen wie erin zit.

Voor aanvang van het trimester stemmen Gerjan en Dennis met de school af over de randvoorwaarden die nodig zijn om Your Up tot een succes te maken. Daarbij gaat het ook over de communicatie naar ouders en leerlingen over het programma. Desgewenst kunnen we ook ondersteuning bieden bij het ‘werven’ van kandidaten voor het Your Up programma. Nadat de randvoorwaarden zijn ingevuld en een groepje van 4 tot 8 leerlingen is gevormd, beginnen we met de intake gesprekken met elke leerling, in bijzijn van hun ouder(s)/verzorger(s) en een vertegenwoordiger van de school. Deze gesprekken geven inzicht in de individuele leervragen en in de talenten en mogelijkheden voor support van elke leerling.

Tijdens Your Up worden de leerlingen gericht gecoacht en getraind op het behalen van hun persoonlijke leerdoelen. Daarbij gaan we uit van ons beproefde concept van ervarend leren. Tussendoor en na afloop zullen Gerjan en Dennis samen met vertegenwoordiging van de school evalueren wat de school zelf nog kan bijdragen om de leerlingen succesvol te laten zijn. Het model ‘de Roos van Leary‘ is daarbij één van onze uitgangspunten.

Your Up eindigt met een afrondend gesprek met elke leerling, in bijzijn van hun ouder(s)/verzorger(s) en een vertegenwoordiger van de school. Hierin worden de resultaten besproken en afspraken gemaakt voor het borgen en (succesvol) voortzetten van de gemaakte vorderingen.

All Up

All Up kent dezelfde basis als ons vertrouwde programma Expedition Next Level: een tweedaagse op onze prachtige locatie bij StayOkay Utrecht- Bunnik. Alleen nu niet (expliciet) bedoeld voor de persoonlijke ontwikkeling van individuele leerlingen, maar voor de groepsdynamiek van een hele klas. Voor een klas die op dat moment niet lekker draait: waarin patronen zijn ontstaan die niet bijdragen aan een goede (leer)sfeer. Ook dit worden weer twee dagen (zonder overnachting) vol met actieve spelvormen en uitdagende groepsopdrachten.

Iedereen vervult een rol in de groep, daarom beginnen we All Up met het opstellen van een sociogram. Dit maakt huidige onderlinge verhoudingen zichtbaar en geeft zicht op (en motivatie voor) een meer wenselijke (groeps)dynamiek. De leerlingen zullen zelfs gaan zien en ervaren welke beweging daarvoor nodig is. Na de ervaring met het sociogram wordt iedereen twee dagen lang actief betrokken in dit groepsproces, vanuit ieders unieke rol. Gerjan en Dennis zorgen voor voldoende reflectiemomenten tussen alle activiteiten door, zodat belemmerende (gedrags)patronen echt kunnen worden doorbroken en er steeds meer verbinding ontstaat.

De mentor van de klas draait beide dagen van het All Up programma mee. Vooraf zal de mentor worden meegenomen in het programma en zal de onderlinge rolverdeling worden besproken, zodat deze vanaf de start van het programma voor iedereen helder is. Omdat de mentor geen actieve rol krijgt in het begeleiden van de opdrachten en spelvormen, kan hij of zij vooral observeren. Hierdoor kan de mentor tijdens de reflectiemomenten (ook) zijn of haar waarnemingen teruggeven en hierop doorvragen.

All Up eindigt met het bekrachtigen van de inzichten die het heeft gebracht en de afspraken die daaruit volgen. Na twee dagen All Up zal de dynamiek in de groep echt al zijn veranderd. De succeservaringen en de onderling gemaakte afspraken zorgen voor het commitment en de stimulans om dit op school verder voort te zetten. Mocht dat nodig zijn dan kan de mentor nu teruggrijpen op de opgedane ervaringen van de groep en op de gemaakte afspraken. Desgewenst zullen Gerjan en Dennis beschikbaar blijven voor een eventuele herhaling of verdieping.

Expedition Next Level voor een groep leerlingen samengesteld door de school

Het Expedition Next Level programma voor scholen is gelijk aan Expedition Next Level op open inschrijving. Twee dagen (zonder overnachting) vol met spelvormen en uitdagende opdrachten, waardoor je nog beter weet wie je bent, wat je wilt en hoe je dat kan bereiken, en waarbij de nodige durf en motivatie wordt aangewakkerd. Dat alles in een veilige en vrolijke setting, gebaseerd op onze vaste pijlers: positiviteit en ervaringsgericht leren. Zo komt elke leerling er zekerder en ook sociaal-emotioneel vaardiger uit.

Ook nu starten we met korte individuele intake gesprekken met de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).

Tijdens het tweedaagse programma doorlopen we de fases van Theory U. We richten de aandacht eerst naarbinnen om te ontdekken hoe je denkt, wat je voelt en wat je écht wilt. De inzichten en acties die hieruit naar voren komen zijn daardoor écht doorleefd door elke leerling en gaan gepaard met durf.

De ervaringsgerichte activiteiten en uitdagende oefeningen die we gedurende Expedition Next Level doen, zijn met name gebaseerd op de positieve psychologie, systemisch werk, lichaamsgericht coachen, mindfulness, psychomotorische therapie, co-actief coachen en de cognitieve gedragstherapie.

Na afloop van de twee dagen Expedition Next Level verzorgt Teens on Fire een terugkoppeling aan de ouder(s)/verzorger(s) en aan een vertegenwoordiger van de school (bijvoorbeeld de mentor of zorgcoördinator) over de gemaakte stappen van elke leerling.

Reviews van scholen

Hieronder volgt een kleine selectie uit reviews van vertegenwoordigers van de verschillende scholen uit de regio Utrecht/Amersfoort waarmee we samenwerken:

“Dennis en Gerjan, ik wil jullie bedanken voor al jullie werk, begeleiding, flexibiliteit, uitgebreide terugkoppelingen, positiviteit en zeker ook niet te vergeten jullie professionaliteit. Wij zijn heel blij dat we jullie gevonden hebben en met ons samen willen werken. Op naar de volgende ronde!”

Dit programma is HET alternatief voor leerlingen die (even) iets meer nodig hebben!”

“Ik zie dat er heel veel is gebeurd bij de leerlingen. Er is veel vertrouwen ontstaan.”

“Ik wil jullie bedanken voor al jullie inzet! We vonden alle ideeën van het programma weer creatief en passend.”

“Dennis en Gerjan, wat kunnen jullie zo’n programma supergoed neerzetten!”

Kennis maken

Denkt u dat een van onze programma’s ook voor uw school interessant kan zijn, of heeft u hierover nog vragen, dan kunt ons mailen op info@teensonfire.nl. We nemen binnen 3 werkdagen contact met u op, en gaan graag met u in gesprek om samen door te nemen wat we voor uw school kunnen betekenen.